Jakobkirken:
https://jakob.no/program/arkiv/2022/12/yemanedagen-2023/

Norges kristne råd:
https://fb.me/e/dzholmAQC

Mennesker i Limbo
https://www.facebook.com/events/552000303499244

Møte i kulturkyrkja Jakob  i Oslo søndag 8.januar kl.15.30-17.00

Rune Berglund Steen leser egen tekst om Yemane Teferi (fra boka Solidaritet nå).

Musikeren Gjermund Kolltveit deltar.
Forfatteren Simon Stranger leser egne tekster.
Appell ved Anne May Grasaas, fungerande biskop i Oslo.
Nasim Alimoradi, Trude Hellesøy og Tor B. Jørgensen i Mennesker i Limbo gir fakta om situasjonen for papirløse.

Panelsamtale
“Hva må nå skje for å bedre situasjonen for ureturnerbare?”
Gunnar Stålsett (biskop emeritus), Arne Viste (menneskerettsforkjemper) og Jon Ole Martinsen (NOAS) utfordrer politikerne Marianne Borgen, ordførar i Oslo, Camilla Sørensen Eidsvold, varafylkesordfører i Viken, Astrid Hoem, leder i AUF, Tobias Drevland Lund, stortingsrepresentant for Rødt, Dag-Inge Ulstein, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti, og Grete Wold, stortingsrepresentant for SV.

Arrangører:
Mennesker i Limbo (MiL), Norges Kristne Råd(NKR), Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF).

Markeringen av Yemanedagen i Oslo støttes av Oslo Bispedømme, Kirkens Bymisjon, Norsk folkehjelp, Refugees Welcome Norway, Kristent interkulturelt Arbeid (KIA Norge)

Vi krever:

Solbergregjeringens engangsløsning må evalueres og utvides Engangsløsningen for eldre ureturnerbare asylsøkere må evalueres, den må utvides for å komme til rette med de sakene som har fått en urimelig behandling.

En ny varig løsning med 5 års grense
En ny varig løsning for lengeværende og ureturnerbare asylsøkere må vedtas med 5 års grense og være uavhengig av alder.

Ureturnerbare må få grunnleggende menneskerettigheter
Til engangsløsningen er utvidet og en ny varig løsning er på plass, må asylsøkere som ikke har fått rett til opphold, gis elementære rettigheter på linje med andre mennesker i samfunnet.