https://www.facebook.com/events/5324616580999124

Markering av Yemanedagen på Arneageren i Stavanger (utenfor kulturhuset) søndag 8. januar kl 15:00.

Program:
Tale og appeller ved
Kian Reme
Stig Heskestad
James – selv lengeværende returnerbar –  forteller i samtale med Lene.
Musikkinnslag ved SJOKK sosialistisk kor

Disse har sluttet seg til arrangementet:
Antirasistisk Front
Biskop Anne Lise Ådnøy
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF)
IMI-kirken
Kvekerne i Stavanger
LO Stavanger og omegn
Stavanger arbeiderparti
Rogaland Rød Ungdom
Sjokk sosialistisk kor
Stavanger INP Industri- og næringspartiet
Stavanger Rød Ungdom