Markering av Yemanedagen i Hamar:

Hovedtema er den uholdbare situasjonen som gruppa ureturnerbare lever under i Norge i dag, og hva som kan gjøres for å endre situasjonen.

Lørdag 7. januar. kl 13.00

Utendørs arrangement i Hamar sentrum, i gågata ved Triangelen.
Biskop emeritus Tor B. Jørgensen fra Mennesker i Limbo holder hovedappellen. Intervju med Daniel Fikre Tekle fra Etiopia/Hamar som tidligere i flere år levde som papirløs.
Kulturelle innslag.
Politikere er invitert.

Etter markeringen inviteres alle til mingling, varmt drikke og en kort film om Yemane i Hamar frivilligsentral, Torggt. 73 (like ved Triangelen).

Ansvarlig: Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF), avdeling Innlandet.

Søndag 8. januar kl 11.00:

Markering av Yemanedagen i gudstjenesten Hamar domkirke og i flere andre kirker og forsamlinger i Hamar, Stange og Ringsaker.  

For mer informasjon kontakt:
Kari Nes tlf. 95779402
kar-nes@online.no