https://www.facebook.com/events/3508132649405403/3513304872221514/

Kampen for de lengeværende ureturnerbare asylsøkerne – mennesker i limbo – fortsetter. Over hele landet blir det aksjoner på Yemanes dødsdag, 8. januar. Velkommen til markeringen i Stavanger! Bli med og krev menneskerettigheter for mennesker i limbo!

PROGRAM
17:30 Oppmøte foran Domkirken.
SJOKK sosialistisk kor synger.
Appell v/ leder i RIA Brita Gjerstad.

18:00 Arrangementet fortsetter innendørs på Kulturhuset Sølvberget, Møteplassen, første etasje

 • Musikk v Johan Egdetveit 
 • Tine Poppes film om Yemane
 • Hovedtale: Bodil Irene Høyer, Transkulturelt senter
 • Diktlesing v Gunnar Roalkvam 
 • Appeller: Anne Kristin Bruns (KrF), Sara Mauland (Rødt) og biskopen i Stavanger
 • SJOKK sosialistisk kor
 • Avslutning med appell fra Lene Høigård (tidl. RIA-leder)

Ta med en eller flere venner og bli med oss!

VÅRE KRAV

Lengeværende asylsøkere må få grunnleggende menneskerettigheter.

 • Rett til arbeid, bolig, utdanning og helsehjelp.
 • Rett til varig opphold etter fem år (fra asylsøknad er registrert)

Barnets beste må alltid komme først.

 • Slutt å utvise foreldre og splitte familier. 
 • Barn av lengeværende asylsøkere må behandles i tråd med FNs barnekonvensjon. 

Norge må følge FNs anbefalinger og tolkning av Flyktningkonvensjonen

ARRANGEMENTET HAR TILSLUTNING FRA

 1. Antirasistisk Front
 2. Biskopen i Stavanger
 3. IKFF Internasjonal kvinneliga for fred og frihet
 4. IMI-kirken
 5. Inkluderingsutvalget i SV
 6. KIA Kristent interkulturelt arbeid
 7. KrF Rogaland
 8. Kvekersamfunnet
 9. LO Stavanger og omegn
 10. Partiet Sentrum, Rogaland 
 11. Rogaland Grønn Ungdom
 12. Rogaland SV
 13. Rød Ungdom Stavanger
 14. Rødt Stavanger
 15. SEIF Selvhjelp for innvandrere og flyktninger i Stavanger
 16. Stavanger Arbeiderparti
 17. Stavanger Venstre