Kategori: Hamar

2023 – Markeringer i hele landet

Yemanedagen markeres over hele landet

Galleri Hamar kulturhus, 2021

Arrangementet foregår med utstillingen “Rom for alle” som bakteppe. Utstillingen i regi av Stoppested Verden handler om demokrati, medborgerskap og tilhørighet. En ramme som passer godt for markeringen av Yemane-dagen 2021.