Kategori: Uncategorized

2022 – Det må være en grense!

For det skal finnes grenser. Både landegrenser og regelgrenser. Men helt klart også grenser for hvor lenge mennesker kan leve uten rettigheter.

Hvordan gjenreise humaniteten?

Nasjonal markering i 2021, ordførerne i Oslo, Trondheim, Bergen og Kristiansand deltar.