Kategori: Uncategorized

Hvordan gjenreise humaniteten?

Nasjonal markering i 2021, ordførerne i Oslo, Trondheim, Bergen og Kristiansand deltar.