Kategori: Stavanger

2023 – Markeringer i hele landet

Yemanedagen markeres over hele landet

Stavanger 2020

Yemane-dagen er kommet for å bli! Når vi minnes ham hver 8. januar, skal vi kaste lys over situasjonen til de som ikke kan eller ikke tør å returnere til sine hjemland. Vi skal se dem og løfte dem, og vi skal fortsette å kjempe for at de skal få et verdig liv!

Bør få rett til opphold

Å gi amnesti til dem som har vært her i årevis, og som høyst sannsynlig vil fortsette å være her, vil ikke endre antallet nye flyktninger som kommer på grunn av krig i Syria og andre land.
La Yemanes død være en vekker for myndighetene og oss alle.