Samling med fakler, appeller og kulturinnslag

Tid: Lørdag 13. januar kl.14.00
Sted: Utenfor Domkirken med mulighet for å gå inn i Domkirken etter arrangementet.

For mer informasjon kontakt:
Jorid Hjulstad Junttila – tlf 481 57 179 – jorid@junttila.com
Hanne Stenvaag – tlf 993 31 705 – hanstenv@online.no