https://www.facebook.com/events/1641179886412850/

Me inviterer til markeringa av YEMANEDAGEN 2024 på måndag 8. januar Kl. 17.00 i Stord Folkebibliotek.

8. januar markerer vi dagen då Yemane Teferi døde etter 25 år på asylmottak som ureturnerbar asylsøker. I dei åtte åra som er gått etter at Yemane døde er 8. januar blitt ein dag der mange, frå ulike miljø og på tvers av politiske og livssynsmessige skillelinjer, går saman for å kreve endringar i dagens strenge regelverk i asyl- og flyktningpolitikken.

Markringa på måndag 8. januar startar med Fakkeltog som går frå Stord Kulturhus Kl. 17.00, og så blir det temakveld i Stord Folkebibliotek Kl. 17.30-19.00.

Hjarteleg velkommen til alle, arrangementet krev ikkje påmelding.

Arrangørar:
Norsk Folkehjelp Sunnhordland
Yemane-dagen
Stord Folkebibliotek
Awa United

For mer informasjon kontakt:
Håkon Særsten – 900 64 375 – haafro@gmail.com
Susan Hassan Abdallah – 99891377- sunnhordland@folkehjelp.no

Gudstjeneste

Innlegg av Frode Særsten fra Yemane nettverket og Awa United

Tid: Søndag 7. januar kl.11.00
Sted: Nysæter kirke