Leder ved Jølster Mottak, Grete Apelseth, mener det bør innføres en grense for hvor lenge en asylsak kan være under behandling.

– Det bør også komme en grense for lang tid man kan bruke på å effektuere et utvisningsvedtak. Alle som har vært i Norge lenger enn fem år, bør få bli. Å si at det er deres eget ansvar å dra tilbake, blir for enkelt, mener hun.

Apelseth sier at Norsk Folkehjelp mener det er vanskelig å leve et anstendig liv på 68 kroner dagen.

– Dette er å sulte folk ut av landet. Flere her lever under fattigdomsgrensen, sier hun.

Mottaksleder Grete Apelset til VG, 2012-01-29