Sted: Galleri Hamar kulturhus
Dato: Fredag 8. januar 2021
Tid: 14:00 – 15:00
Påmelding

På Hamar markeres Yemane-dagen med arrangementet Mennesker i limbo – hvordan gjenreiser vi humaniteten? Internasjonal kvinneliga for fred og frihet og Stoppested Verden ønsker å invitere ulike stemmer til å belyse situasjonen. Hva er status i Norge i dag? Hva kan gjøres for å bedre situasjonen for lengeværende papirløse asylsøkere?

I Granavolden-erklæringen fra 2019, foreslår regjeringen en engangsløsning som innebærer opphold for noen av asylsøkerne med mer enn 16 års oppholdstid i Norge. Hvor mange omfattes egentlig av forslaget, og hvor lang tid skal det ta før ordningen iverksettes? Og hva skjer etter «engangsløsningen»?

Dette er noen av spørsmålene vi ønsker å sette på dagsorden.

Arrangementet foregår med utstillingen “Rom for alle” som bakteppe. Utstillingen i regi av Stoppested Verden handler om demokrati, medborgerskap og tilhørighet. En ramme som passer godt for markeringen av Yemane-dagen 2021.

HAMAR Kulturhus, 2021-01-08

PROGRAM:
Hva er og hvorfor markeres Yemane-dagen
Dette er situasjonen for lengeværende papirløse asylsøkere i Norge i dag
Appell ved Biskop Solveig Fiske
Nasim forteller sin historie
Kunstnerisk innslag
Panelsamtale rundt temaet