8. januar 2016 døde femtiåtte­årige Yemane Teferi fra Eritrea under den koptiske julefeiringen på Bømlo mottak etter å ha tilbrakt tjue år i asylmottak. Da han i 1998 kom hit fra lovløse og ufrie Eritrea, hvor han var forfulgt, håpte han på et normalt og fritt liv i rettsstaten Norge. I stedet endte han opp med å tilbringe tiår i husarrest uten å ha gjort noe galt. I går ble dette markert med seminar om de papirløses situasjon i Jakobskirka. Yemanes skjebne er bare én av mange i det statlige synderegister som over de seneste årene har avtegnet seg; igjen og igjen bryter regjeringen flyktningers minimumsrettigheter.

Nå står de papirløses situasjon i høysetet i et annet forum: 9.–10. januar kommer en viktig sak opp for Borgarting lagmannsrett. Flere hundretalls personer som har vært innvilget opphold i Norge som konvensjonsflyktninger etter utlendingsloven, og dermed lovlig bor på norsk territorium, lever likevel som papirløse flyktninger i Norge.

De skulle som konvensjonsflyktninger hatt en sterkere stilling enn Yemane Teferi, men lever i samme limbo. Til tross for at de etter Flyktningkonvensjonen har krav på identitetspapirer fra Norge, gir ikke norske myndigheter dem slike papirer. Resultatet av dette lovbruddet fra norske myndigheters side er at de ender opp i en umulig eksistens.

Tor B. Jørgensen til Klassekampen, 2017-01-09