Minnemarkering i Kulturkirken Jakob i Oslo søndag 8. januar klokken 19.00.

Kilde: Dagsavisen, 2017-01-06, Rune Berglund Steen

Teferi tilbrakte mye av livet sitt i eksil, etter at han flyktet fra hjemlandet, Eritrea, på 1970-tallet. Mye av livet tilbrakte han i asylmottak, på kjent adresse for norske myndigheter, i et forsøk på å leve så mye innenfor lovens rammer som han kunne. Norske myndigheter gjengjeldte ikke respekten. De siste ti årene han levde, tok ikke Utlendingsnemnda seg engang bryet med å møte ham i person én eneste gang, uansett hvor innstendig vi ba om det.

Dermed ble Yemane gående her på ubestemt tid, med et minimum av rettigheter, og med stadig hodepine på grunn av stresset. Mens mange andre europeiske land har hatt amnestier for lengeværende papirløse, har Norge valgt en særlig restriktiv linje på alle nivåer. Ikke bare har vi ikke hatt amnestier. Utlendingsnemnda har også valgt en eksepsjonelt streng praksis i enkeltsaker, hvor det knapt tas humanitære hensyn i det hele tatt til det helvetet av maktesløs venting en del mennesker tilbringer mye av livet i.

Til sist sviktet hjertet hans.

Alle som ønsker å minnes Yemane, eller å støtte de papirløses sak, er velkomne til minnemarkeringen i Kulturkirken Jakob i Oslo søndag 8. januar klokken 19.00.

Rune Berglund Steen, leserinnlegg i Dagsavisen 2017-01-06