Oslo

“Hva må nå skje for å bedre situasjonen for ureturnerbare?”

Jakobkirken: https://jakob.no/program/arkiv/2022/12/yemanedagen-2023/
Norges kristne råd: https://fb.me/e/dzholmAQC
Mennesker i Limbo: https://www.facebook.com/events/552000303499244

Møte i kulturkyrkja Jakob  i Oslo søndag 8.januar kl. 15:30-17:00

Rune Berglund Steen leser egen tekst om Yemane Teferi (fra boka Solidaritet nå).
Musikeren Gjermund Kolltveit deltar.
Forfatteren Simon Stranger leser egne tekster.
Appell ved Anne May Grasaas, fungerande biskop i Oslo.
Nasim Alimoradi, Trude Hellesøy og Tor B. Jørgensen i Mennesker i Limbo gir fakta om situasjonen for papirløse.

Panelsamtale
“Hva må nå skje for å bedre situasjonen for ureturnerbare?”
Gunnar Stålsett (biskop emeritus), Arne Viste (menneskerettsforkjemper) og Jon Ole Martinsen (NOAS) utfordrer politikerne Marianne Borgen, ordførar i Oslo, Camilla Sørensen Eidsvold, varafylkesordfører i Viken, Astrid Hoem, leder i AUF, Tobias Drevland Lund, stortingsrepresentant for Rødt, Dag-Inge Ulstein, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti, og Grete Wold, stortingsrepresentant for SV.

Arrangører:
Mennesker i Limbo (MiL), Norges Kristne Råd(NKR), Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF).

Markeringen av Yemanedagen i Oslo støttes av Oslo Bispedømme, Kirkens Bymisjon, Norsk folkehjelp, Refugees Welcome Norway, Kristent interkulturelt Arbeid (KIA Norge)

Vi krever:

Solbergregjeringens engangsløsning må evalueres og utvides Engangsløsningen for eldre ureturnerbare asylsøkere må evalueres, den må utvides for å komme til rette med de sakene som har fått en urimelig behandling.

En ny varig løsning med 5 års grense
En ny varig løsning for lengeværende og ureturnerbare asylsøkere må vedtas med 5 års grense og være uavhengig av alder.

Ureturnerbare må få grunnleggende menneskerettigheter
Til engangsløsningen er utvidet og en ny varig løsning er på plass, må asylsøkere som ikke har fått rett til opphold, gis elementære rettigheter på linje med andre mennesker i samfunnet.

Bergen

Amnesti for lengeværende papirløse flyktninger

Markering på Torgalmenningen søndag 8. januar kl. 16:00

https://www.facebook.com/events/1385982968807854

Fakler og appell:
Jeanette Syversen (Rødt)
Katrine Nødtvedt (MdG)
Mennesker i Limbo
IKFF

Dette er første gang denne dagen blir arrangert i Bergen. En stor anledning hvor bergenserne kan vise de på Løvebakken hvor Menneskerettighetsbyen ligger.

Menneskerettighetene er universelle. Ingen nasjon kan reservere seg mot dem! Alle mennesker har rett til å skaffe seg levebrød, ta del i utdanning og sosialt fellesskap. Alle mennesker har rett til et menneskeverdig liv. Også i Norge.

La oss møtes i hjertet av Menneskerettighetsbyen!

Se flyer om arrangementet.

Kontakt: Annelise Berger (annelise.berger@gmail.com)

Trondheim

Stå opp for mennesker i limbo!

Søndag 8. januar: Yemanedagen markeres med bønn
Mandag 9. januar: Fakkeltog og arrangement i Vår Frue kirke

Søndag 8. januar markeres Yemanedagen med bønn i Trondheim. I Forum for diakoni er Yemanedagen løftet frem, med positiv respons, og det er laget en egen forbønn som leses på gudstjenster i Trondheim.

Mandag 9. januar blir det fakkeltog fra Nidarosdomens port. Oppmøte kl. 16.00, avmarsj kl. 16.15. LO i Trondheim stiller med fakler. Fakketoget starter med en kort appell av Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF Trondheim). Fakkeltoget går ned Munkegata med stopp utenfor Rådhuset, der det blir appell av en representant fra LO i Trondheim. Fakkeltoget går videre bort Thomas Angels gate og opp til Vår Frue Kirke.

Samme ettermiddag fortsetter markeringen med et gratis arrangement i Vår Frue kirke, fra klokken 17.00–18.30.

Program:
• Dr. Bekken åpner med minikonsert på harmonica
• Video, der mennesker i limbo forteller
• Gruppen Nostalgi spiller. Jens Rohloff på Gitar, Kareem Alshofi på tromme, Shams Jaabary, sang, og Samer Zarka på Oud.
• Biskop Herborg Finnset holder en kort tale
• Svartlamon Damekor
• Varaordordfører Mona Berger holder en kort tale
• Mennesker i limbo presenterer en appell, som skal sendes til politikerne på Stortinget. Det blir også gitt informasjon om hva organisasjonen Mennesker i limbo representerer.
• June Sommer Strask avslutter med en joik

Visste du at det bor ca 70 mennesker i limbo på asylmottak i Trondheim. På landsbasis er det flere hundre. Dette er mennesker i limbo, uten muligheter til å leve sine liv. De har ikke rett til legehjelp, de får ikke arbeidstillatelse, ingen norskopplæring og de lever på under 2000 NOK pr. måned. Mange har levd i limbo mellom 10 og 20 år!

Yemanedagen(e) er en mulighet for oss til å vise vilje til handling, slik at disse menneskene kan få et verdig liv. Om du ønsker å bidra så politikerne gir amnesti og slik at disse menneskene kan få menneskerettigheter, møt opp på arrangementene!

Yemanedagen(e) har fått navnet fra Yemane Teferi, som døde 8. januar 2016 etter 25 år på asylmottak, som ureturnérbar asylsøker. Dagen(e) tilegnes ikke bare Yemane, men alle ureturnérbare asylsøkere, mennesker i limbo. Yemanes historie fremstilles i Tine Poppes «Ingenmannsland», se: https://yemane.no

Yemanedagen 2023 markeres mange steder steder i Norge; Stavanger, Oslo, Hamar, Bodø, Tromsø, Stord og kanskje i Drammen, Bergen og Kristiansand.

Yemanedagen(e) i Trondheim er arrangert av: LO i Trondheim, SV, Nidaros bispedømmeråd, Kirkelig fellesråd Trondheim, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF Trondheim) og Mennesker i limbo.

Lenke Trdevents: https://trdevents.no/event/sta-opp-for-mennesker-i-limbo
Lenke IKFF i Trondheim: https://www.facebook.com/events/1361703271300521

Stavanger

Er det kun døden som kan benåde henne?

https://www.facebook.com/events/5324616580999124

Markering av Yemanedagen på Arneageren i Stavanger (utenfor kulturhuset) søndag 8. januar kl 15:00.

Program:
Tale og appeller ved
Kian Reme
Stig Heskestad
James – selv lengeværende returnerbar –  forteller i samtale med Lene.
Musikkinnslag ved SJOKK sosialistisk kor

Disse har sluttet seg til arrangementet:
Antirasistisk Front
Biskop Anne Lise Ådnøy
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF)
IMI-kirken
Kvekerne i Stavanger
LO Stavanger og omegn
Stavanger arbeiderparti
Rogaland Rød Ungdom
Sjokk sosialistisk kor
Stavanger INP Industri- og næringspartiet
Stavanger Rød Ungdom

Hamar

Hovedtema er den uholdbare situasjonen som gruppa ureturnerbare lever under i Norge i dag, og hva som kan gjøres for å endre situasjonen.

Lørdag 7. januar. kl 13.00

Utendørs arrangement i Hamar sentrum, i gågata ved Triangelen.
Biskop emeritus Tor B. Jørgensen fra Mennesker i Limbo holder hovedappellen. Intervju med Daniel Fikre Tekle fra Etiopia/Hamar som tidligere i flere år levde som papirløs.
Kulturelle innslag.
Politikere er invitert.

Etter markeringen inviteres alle til mingling, varmt drikke og en kort film om Yemane i Hamar frivilligsentral, Torggt. 73 (like ved Triangelen).

Ansvarlig: Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF), avdeling Innlandet.

Søndag 8. januar kl 11.00:

Markering av Yemanedagen i gudstjenesten Hamar domkirke og i flere andre kirker og forsamlinger i Hamar, Stange og Ringsaker.  

For mer informasjon kontakt:
Kari Nes tlf. 95779402
kar-nes@online.no

Tromsø

Kva må gjerast for å betre forholda for dei som er uretunerbare?

https://www.facebook.com/events/723755995944479

Arrangement i Tromsø domkyrkje søndag 8. januar kl. 14:00 ved Yemane-nettverket i Tromsø. Det er mørketid i Tromsø, og da kan det vere greitt å legge søndsgsturen til byen. Vi inviterer derfor til tidleg ettermiddagsarrangement.

Tema:
Kyrkjeasylantane i Finnsnes kyrkje kan no gå ut av kyrkja etter åtte år! Det er vi glade for. Men korleis er situasjonen for uretunerbare asylsøkarar i Norge i dag? Kva må gjerast for å betre forholda for dei som er uretunerbare?

Medverkande:
Besøk frå Finnsnes (representantar frå støttegruppa og/eller kyrkjeasylantane).

Innlegg ved biskop Olav Øygard og stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV). Begge var svært opptatte av at kyrkjeasylantane måtte få opphaldsløyve, og begge er frå kvar sin ståstad opptatt av at vi som samfunn må finne løysingar som tar vare på menneskeverdet for uretunerbare asylsøkarar.

Orientering om situasjonen for papirlause med vekt på lokale forhold. Ved Hanne Beate Stenvaag, representant for Støttegruppa i Tromsø.

Opplesing og musikk ved unge frå det internasjonale miljøet i Tromsø og organist i Grønnåsen Anni-Mari Pelli.

Kaffe og tid for spørsmål og samtale.

Stord og Bømlo

Avtaler om deltakelse på flere samlinger/arrangementer – 2 kirker, folkehøyskole,restaurant.

Ulike arrangement under planlegging:
Arrangement i Moster amfi
Opplegg på Høgskolen
Innleiing og diskusjon på Fransk salong (restauranten Åtgaum)
Kontakt med frelsesarmeen og andre trussamfunn

Fokus vil være Yemane og Awa. Prøver å få stortingspresidenten til Stord.  Vil bruke perioden 5 -10, januar til å lyssetje situasjonen for 16 iranske kvinner frå Iran som er på asylmottak , og jobbe for at dei får varig opphald. Har starta organisasjonen Awa United som jobbar for dette.

Materiell

Brosjyren: Hvorfor Yemane-dagen?
Brosjyren: Hvem er ureturnerbare? (for papirutskrift her)
Leserinnlegget: Livstidsstraff i Stavanger Aftenblad 02.12.2022
Korversjon av Yemane-video av Tine Poppe