For det skal finnes grenser. Både landegrenser og regelgrenser. Men helt klart også grenser for hvor lenge mennesker kan leve uten rettigheter.

Det må være en grense!

Aftenposten 03.01.2022, Jon Ole Martinsen i NOAS

Krev endring!

NOAS, 06.01.2022

Det er kynisk!

Vårt Land, leder, 05.01.2022

De bør få sjansen til verdige liv!

Adresseavisen, leder, 05.01.2022

… tiden er overmoden …

Adresseavisen 07.01.2022, av Berit Rusten

… helt uverdige livssituasjoner uten sikkerhet og framtidstro

Facebook, 08.01.2022, Tobias Drevland Lund, Rødt

For det skal finnes grenser. Både landegrenser og regelgrenser. Men helt klart også grenser for hvor lenge mennesker kan leve uten rettigheter.

Fædrelandsvennen 08.01.2022 ved IRENE SOLLI, NEstleder i Partiet Sentrum

Utvidet amnesti!

IKFF, 03.01.2022

DRAMMEN

https://www.youtube.com/watch?v=tbwA86Jh9ng
Bragernes menighet og Dråpen i Havet, appell ved Therese Thorne

TRONDHEIM

Fatimah forteller om sine 15 år i Limbo her i Norge

Feministhuset i Trondheim, 08.01.2022

BERGEN

… dette gjelder så mange flere enn Sabrin og Yemane …

Roy HenriK Eriksen på Facebook, 08.01.2022

SANDNES

Innledning om Yemane ved Lene Høigård, styreleder i RIA
Manglende helsehjelp ved psykiater Jone Schanche Olsen
Livet i Limbo, på mottak og på Trandum, James Gabriel Lado i samtale med Arne Viste

Behov for opprydding på Trandum

Tilsynsrådet for TRandum til NRK, 07.01.2022
Appell ved biskop Anne Lise Ådnøy
Avslutning, sang ved SJOKK sosialistisk kor