Han fikk smerter og deretter et illebefinnende. Andre beboere tilkalte ambulanse. Det ble forsøkt gjenoppliving, men da helsepersonellet ankom ble det raskt slått fast at det ikke var noe mer å gjøre, Yemane var død

Teferi kom til Norge høsten 1998, etter nesten ni år på asylmottak i Sverige. I 2006 fikk han endelig avslag på asylsøknaden sin. Med unntak av to års arbeid på et sykehjem i Oslo, har han bodd på asylmottak i hele perioden. Til sammen 24 år på minst tretten ulike mottak.

Teferi har uttalt at han aldri ville reise frivillig tilbake til hjemlandet Eritrea, der han ifølge sin egen forklaring sto på opposisjonens side under uavhengighetskrigen på 70- og 80-tallet. Selv har han oppgitt at han ikke har vært i hjemlandet siden 1974.

Siden Norge ikke har utleveringsavtale med Eritrea, kunne ikke den papirløse mannen tvangsutsendes.

– Denne saken viser både at systemet ikke fungerer for asylsøkeren, og at utlendingsmyndigheten ikke har gode nok verktøy til å kunne løse saken.

Eirik Linaker Berglund og Frank Haugsbø i VG, 2016-01-11